• Universal Doctor på 1 minutt.

  Slik fungerer Universal Doctor. Se video.

  Klikk for å se video.
 • Universal Doctor Speaker

  Universal Doctor er et software-program som muliggjør, effektiviserer og kvalitetssikrer kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient uten felles språk.

  Vil du vite mer?
 • Hvorfor Universal Doctor?

  Universal Doctor er en spesialutviklet og nøye utprøvd tjeneste med et bestemt formål; å lette flerkulturell kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Med Universal Doctor trenger man ikke vente på tolk for mindre forhold og man unngår å måtte bruke familemedlemmer og barn som oversettere. Universal Doctors tjenester er å anse som et supplement til ordinær tolketjeneste.

  Vil du vite mer?
 • Applikasjoner for iPhone og iPad.

  Universal Doctor® finnes både som PC- program og som App for iPad og iPhone. Programvaren for PC er beregnet til bruk ved sykehus, akuttmottak, helsestasjoner, faslegekontorer, asylmottak o.s.v. iPad-versjonen er praktisk for helsepersonell i bl.a. ambulanser og på visittrunder.

  Vil du vite mer?
 • Universal Pharmacist

  Universal Doctor har også et eget program utviklet for bruk i apotek. Universal Pharmacist gjør det mulig for de ansatte ved apoteket å stille detaljerte spørsmål til kunder som ikke snakker samme språk som de ansatte selv.

  Vil du vite mer?
Letter kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med minoritetsbakgrunn.

Login Form

Kontakt

UniversalDoctor Norge
Cathrine Rysst - CEO
mobil: +47 952 72 239
e-post: crysst@universaldoctor.no

Websiden er designet av Netoscope.no


Besøk websiden vår!